Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Hudební obor

Hudební obor je v naší škole největší, jak počtem učitelů, tak samozřejmě i žáků. Z široké nabídky hudebních nástrojů, na které se člověk jakéhokoliv věku může začít učit hrát, si může vybrat každý.

Nabízíme výuku téměř na všechny tradiční nástroje. Ve skupině dřevěných dechových nástrojů vyučujeme hru na zobcovou flétnu (sopraninovou, sopránovou, altovou, tenorovou i basovou), příčnou flétnu (pikolu a altovou příčnou flétnu), klarinet (v ladění Es, C a B – dle fyzické vyspělosti žáka) a saxofon (soprán, alt, tenor i baryton). Ve skupině žesťových dechových nástrojů vyučujeme hru na trubku, pozoun, tenor a baryton. Nejpočetnější instrumentální skupinou v hudebním oboru školy je oddělení klavírů a elektrických klávesových nástrojů. Ve skupině smyčcových nástrojů nabízíme výuku hry na housle, violu, violoncello i kontrabas. Dále vyučujeme strunné nástroje, kde si lze vybrat výuku klasické kytary, folkové kytary, elektrické kytary i basové kytary. Vyučujeme také hru na bicí nástroje a to nejen na soupravu. Další skupinou je zpěv, jak sólový, tak sborový.

Pro všechny studenty hudebního oboru nabízíme možnost zapojení se do různých hudebních seskupení a formací. Na škole najdete různá tria, kvarteta, kvinteta, ale i početnější seskupení. Je možno pracovat také v kapele Fox-X, která se zabývá populární hudbou a Woodwind Orchestra. Informace o nich najdete na konci této stránky v samostatných sekcích. Žáci se postupně učí ovládat svůj nástroj, pracovat s notovým zápisem včetně akordických značek. Zároveň si vytvářejí schopnost samostatného kreativního myšlení a orientace v interpretačních náležitostech jednotlivých stylů hudby. 

V sále školy se pravidelně konají interní interpretační semináře, kde se mladí muzikanti učí základům správného chování na pódiu, přičemž jejich první publikum tvoří jejich spolužáci a učitelé. Vyzkouší si také, jak velká tréma na ně působí a jak ji ovládnout. Zkušenější žáci pak tento seminář využívají jako možnost, zahrát si nastudovanou skladbu dříve, než s ní veřejně vystoupí. 

Jak tedy výuka v hudebním oboru naší školy probíhá?

Vzdělávat se u nás může dítě, které dovršilo k 31. srpnu daného roku věk 5. let. Od 1. září pak může nastoupit do dvouletého Přípravného studia I (PS I). V tomto přípravném studiu žáci povinně navštěvují vyučovací předměty Přípravný sborový zpěv a Přípravná hudební výchova. Každý z předmětů je vyučován v rozsahu 1 hodiny týdně, tudíž celkem 2 hodiny v týdnu. V tomto věku je pro dítě důležité, aby se nenásilnou, hravou formou seznámilo s výukou a jejím průběhem, v naší škole. Děti se učí ve skupině stejně starých spolužáků a společně pronikají do světa hudby.

I v PS I se lze učit hrát i na nějaký nástroj. Pochopitelně ne na všechny, protože 5. – 6. leté děti nemají potřebné fyzické parametry, aby obsáhly hru např. na velké dechové nebo smyčcové nástroje. V PS I nabízíme výuku ve hře na zobcovou flétnu, klavír, elektrické klávesové nástroje (EKN), kytaru, housle a bicí nástroje. Dále nabízíme hlasovou přípravu, jako průpravu pro následné studium sólového zpěvu. Tato výuka není v PS I povinná, a pokud dítě dochází do výuky na hudební nástroj nebo na hlasovou přípravu, přibude mu další hodina výuky týdně navíc.  

Po dovršení 7. let věku, nastupují děti do studia v I. stupni vzdělávání. Ten je sedmiletý a mohou do něho nastoupit také děti, které se rozhodly pro studium v ZUŠ až později a nedocházely do PS I. Zde si mohou vybrat ze všech nabízených nástrojů, ovšem opět s přihlédnutím na fyzické dispozice. V 1 – 3 ročníku I. stupně vzdělávání navštěvují žáci výuku zvoleného nástroje nebo zpěvu a k tomu také povinně výuku hudební nauky. Od 4. ročníku k tomu přibyde ještě jeden kolektivní předmět. Zde si žáci mohou vybrat z nabízeného balíčku předmětů pod názvem Povinně volitelné předměty (PVP). Do I. stupně vzdělávání se může dítě přihlásit v jakémkoliv věku od 7. do 13. let věku.

Po dovršení 13. let věku, je v naší škole uchazeč o studium zařazen do Přípravného studia II (PS II). Jedná se pouze o ty zájemce, kteří doposud do naší školy nechodili. Zde se po dobu jednoho školního roku zabývají problematikou jimi zvoleného nástroje a také se učí základům nezbytné hudební teorie.

Po dosažení věku 14. let, studují naši žáci v II. stupni vzdělávání. Ti, kteří pokračují ve studiu z I. stupně, zdokonalují své již dříve nabyté znalosti a schopnosti. Ti, kteří I. stupeň neabsolvovali, začnou v II. stupni studia samozřejmě o začátku, plněním učebních osnov I. stupně.

V naší škole lze studovat i po dosažení plnoletosti. Pro takové zájemce je připraven III. stupeň vzdělávání. Zde je vše řešeno formou individuální domluvy a individuálního učebního plánu.

Podrobný popis systému a struktury vzdělávání v naší škole, včetně učebních plánů a osnov, najdete v rubrice DOKUMENTY v Školním vzdělávacím programuNovinka

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

Přidal uživatel | 22.02.2020

ZUŠ v Neratovicích pořádala 18. února 2020 Okresní kolo soutěže vyhlášené MŠMT ČR...

Celý článek

Novinka

Vánoční koncert tříd N. Sikorové a Z. Němce

Přidal uživatel | 19.12.2019

V posledním týdnu před vánočními prázdninami se uskutečnil další Vánoční koncert. Tentokrát zazněla flétna a klavír.

Celý článek

Novinka

Absolventský koncert klavírního oddělení

Přidal uživatel | 16.04.2019

V pondělí 15. 4. 2019 se v tanečním sále Masarykova kulturního domu rozezněl krásný bílý klavír.

Celý článek

Novinka

Žestě a EKN koncertovaly v Regionálním muzeu Mělník

Přidal uživatel | 03.12.2018

Dne 29. 11. 2018 se konal v Regionálním muzeu

Celý článek

Novinka

LETOŠNÍ PRVNÍ VEŘEJNÝ KONCERT (V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE)

Přidal uživatel | 15.11.2018

se konal v úterý 13. 11. 2018 v tanečním sále MKD

Celý článek

Nejnovější články

Archiv článků