Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Výtvarný obor

„Tvořivost nelze učit, ale pěstovat“

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní poučené výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Studium ve výtvarném oboru nabízí vedle nových vyjadřovacích prostředků a materiálů i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, nabízí žákům ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor, uceluje žákův osobní rukopis.

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Výtvarný projev je ovlivněn řadou schopností, jejichž rozvíjení se promítá do utváření osobnosti žáka. S jeho rozumovým, emocionálním a výtvarným vývojem se vyvíjejí výtvarné formy, které užívá a které ho obohacují a naplňují.

Vzdělávací obsah oboru je členěn do vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí Výtvarná tvorba a Výtvarná kultura a je tvořen očekávanými výstupy s důrazem na jejich praktické využití.

V oblasti Výtvarná tvorba je žákovi umožněno prostřednictvím tvořivého výtvarného myšlení uplatňovat ve vlastním výtvarném projevu vizuálně vnímatelné znaky. Tak získává vztah k materiálům, nástrojům a osvojuje si základní výtvarné techniky, postupy a dovednosti.

V oblasti Výtvarná kultura je žákovi umožněno objevovat v okolním světě a v uměleckém díle vizuálně vnímatelné znaky, analyzovat náměty a výtvarné problémy s nimi spojené. Žák se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění, uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách a s využitím výtvarného jazyka v umělecké i mimoumělecké oblasti.

Nedílnou součástí procesu jsou Výchovné aspekty jak osobnostní (vnímání sebe sama), tak občanské (dodržování společenských pravidel).


Novinka

Mistrova paleta

Přidal uživatel | 10.02.2020

Ve středu 5. 2. 2020 se konala vernisáž v sále Reg. muzea města Mělník, která zahájila výstavu s názvem ,,Mistrova paleta".

Celý článek

Novinka

Absolventi výtvarného oboru vystavují na mělnické radnici.

Přidal uživatel | 05.06.2018

Slavnostní vernisáž hudebně doprovodil komorní soubor Dřeva. Foto - galerie

Celý článek

Novinka

Pražské věže a věžičky,

Přidal uživatel | 10.01.2018

bylo tématem pro práce výtvarníků naší školy.

Celý článek

Novinka

Symboly Mělníka na radnici

Přidal uživatel | 02.11.2017

Ve středu 1. listopadu 2017

Celý článek

Novinka

Výstava s názvem Tudy?

Přidal uživatel | 27.09.2017

Nebezpečné situace očima mladé generace. Právě teď v muzeu.

Celý článek

Nejnovější články

Archiv článků