Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Nový školní rok 2020/ 2021

Image

Milí žáci a studenti, vážení rodiče. Po prázdninách se opět hlásí nový školní rok a my vám přinášíme nové informace o jeho zahájení v naší škole. Přidáno dne: 31.08.2020

Po dlouhé pauze, kterou zapříčinil všem známý COVID – 19, vás chceme v tomto článku informovat o aktuálním dění v ZUŠ Mělník.

PODĚKOVÁNÍ

V první řadě bychom chtěli ještě jednou poděkovat za přístup k distanční výuce v II. pololetí minulého školního roku, a to naprosté většině našich žáků a studentů a také jejich rodičům a ostatním rodinným příslušníkům, kteří se s obrovským nasazením pustili do zprvu tak neznámé věci, jakou distanční výuka byla. Vy všichni jste obstáli na výbornou! Zároveň je také potřeba ocenit práci všech učitelů naší školy při této formě výuky. Jak jsme vás již informovali, obdrželi jsme obrovské množství naprosto skvělých nahrávek a videonahrávek od mladých mělnických umělců, že by to vydalo na pěknou řádku krásných koncertů, tanečních vystoupení a výstav výtvarných prací. Práce našich žáků, tedy vašich dětí, byly naprosto skvělé. Opravdu vážně uvažujeme o zařazení některých prvků do běžné prezenční výuky. Ohromně se zlepšila také vzájemná komunikace mezi vámi rodiči a pedagogy naší školy. Prosíme, važme si toho a pojďme to tak minimálně udržet nebo ještě zlepšit. Ještě jednou velké DÍKY všem.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – obecné informace

A nyní již k přítomnosti. V pondělí 24. 8. se všichni vyučující naší školy sešli k přípravě školního roku 2020/ 2021. Po krátké poradě, především o „Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/ 2021 vzhledem ke COVID – 19“, které k 18. 8. 2020 vydalo MŠMT, začalo velké plánování a přípravy nového školního roku.

I když plány byly zpočátku velké, přece jen nás „Manuál MŠMT“ trochu přibrzdil. Chtěli jsme především uskutečnit některé koncerty, hlavně absolventské, které odpadly. Bohužel ani nyní pro ně nebude vhodná doba. Také soutěže v žádných uměleckých disciplínách v nadcházejícím školním roce nebudou zřejmě MŠMT vyhlášeny. Velmi nás to mrzí, ale musíme být i nadále trpěliví. Minimálně v prvním pololetí od nás neočekávejte žádné velké koncerty ani vystoupení. Snad dojde alespoň na výtvarné výstavy, ovšem bez známých vernisáží.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – zahájení výuky

1. září budou od 8:30 hodin všichni učitelé ve svých třídách pro vás k dispozici pro domluvu rozvrhu výuky. Pro zajištění hygieny je v obou budovách školy připravena dezinfekce. Příchozí žádáme o její použití k pečlivé očistě rukou. Do školy vstupují pouze zaměstnanci, žáci a studenti školy, ostatní pouze v nutných a naléhavých případech. Vstup do školy se zakazuje všem osobám, které vykazují příznaky infekčního onemocnění. Vstup se také nedoporučuje všem osobám s onemocněním horních cest dýchacích a respiračními problémy. Provoz školy se bude řídit aktuální epidemiologickou situací, pokyny KHS a nařízeními státu.

TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V tomto týdnu (tj. 31. 8. – 4. 9. 2020) probíhají v odpoledních hodinách talentové a přijímací zkoušky pro nové uchazeče o studium. Všichni uchazeči byli kontaktováni a pozváni na určitý čas tak, aby nedocházelo ke shlukování a vytváření velkých skupin. Výsledky budou známé nejpozději v pátek 4. 9. 2020 a budou zveřejněny na našich stránkách i s následným postupem.

I přes všechna opatření a nařízení se velmi těšíme na naše žáky a studenty, na běžnou prezenční výuku, tak jak ji všichni známe. Věříme, že i vy se těšíte na své učitele a na společnou tvůrčí atmosféru celé školy. Naším přáním je, aby školní rok 2020/ 2021 byl především klidný a abychom se všichni po celou dobu těšili pevnému zdraví.

Vedení školy.

Nejnovější články

Archiv článků

Náhled fotogalerie

  • Photo
  • Photo
Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace - idatabaze.czZákladní umělecké školy - idatabaze.cz
QR ZUŠ