Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Výuka od 12. 10. 2020

Image

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid-19. Přidáno dne: 09.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole, (tj. jeden učitel a jeden žák); školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat.

Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020.

Základní umělecké školy - celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (s výjimkou individuální výuky 1+1)

Jak tedy bude skutečně výuka v následujících 14. dnech vypadat v naší škole:

Prezenční výuka – fyzická přítomnost ve škole.

1)     Individuální výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, je ale možné si na následujících 14 dnů domluvit se svým třídním učitelem úpravu.

2)     Výuka bude probíhat za všech platných hygienických nařízení. Do budov školy vchází žák pouze s nasazenou rouškou, hned u vchodu si dezinfikuje ruce.

3)     Na vyučovací lekci bude přítomen pouze 1 žák a 1 učitel. Přítomnost zákonného zástupce ani další osoby není v současné době ve škole povolena.

4)     Po ukončení vyučovací lekce žák ihned opouští budovu školy, nikde se nebude zdržovat.

 

Distanční výuka.

V distanční výuce dále pokračují žáci a studenti výtvarného a tanečního oboru. V hudebním oboru se distanční výuka týká všech pěveckých sborů a vokálních souborů, instrumentálních komorních souborů, skupiny Fox X a Woodwind Orchestra. Distančně bude také nadále probíhat výuka hudební nauky.

 

Podzimní prázdniny.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy a vyšší odborné školy.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

 

Vážení rodiče, milí žáci a studenti.

Věřte, že nás současná situace také netěší, moc dobře víme, že při studiu umění je velmi důležitý osobní kontakt se svým učitelem. Buďme proto rádi, že se vedení Asociace základních uměleckých škol (AZUŠ) podařilo s ministerstvem vyjednat alespoň tento krok a že může pokračovat alespoň individuální výuka v prezenční podobě. Všichni ostatní zatím musí být trpěliví a počkat do konce měsíce října, jestli dojde ke změně v systému výuky. Všichni si pochopitelně přejeme, aby tomu tak bylo. Všem, kteří musí prozatím zůstat v distanční výuce, se samozřejmě budou naši učitelé věnovat.

Vedení školy.

Nejnovější články

Archiv článků

Náhled fotogalerie

  • Photo
  • Photo
Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace - idatabaze.czZákladní umělecké školy - idatabaze.cz
QR ZUŠ