Photo Photo
Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Pěvecký sbor Zvoneček

Dětský pěvecký sbor Zvoneček vznikl při Základní umělecké škole v Mělníku v roce 2000 s cílem jednak připravovat zpěváky pro starší sbor Červánek a samozřejmě také pro vlastní koncertní činnost. Členy tohoto sboru jsou především žáci, které navštěvují 1. stupeň základní školy. 
Základem práce ve Zvonečku je především výuka správného dýchání, posazení hlasu, dodržování rytmu písně a v neposlední řadě čisté intonace. Nezanedbatelnou složkou je domácí příprava dětí, které musí být schopny pracovat s notovým záznamem skladby, byť přesná intonace podle not není podmínkou. 
Repertoár Zvonečku tvoří především lidové písně, které nejlépe pomáhají při nácviku všech výše zmíněných sborových záležitostí. Další oblastí repertoáru jsou dětské písně, v poslední době především z dílny Milana Uherka, bývalého sbormistra Severáčku Liberec.

Zvoneček ve školním roce 2020/2021

sbormistryně BcA. Nikol Sikorová, DiS; korepetitor Tomáš Bubla, DiS 


    Nejnovější články

    Archiv článků